Oorlogsretoriek in het verleden

Er zijn in het verleden natuurlijk meer indrukwekkende oorlogsspeeches gehouden, al in het verre verleden de rede van Pericles aan de Taheners, en Paus Urbanus II die opriep tot de Kruistochten met zijn leus Dues vult.

Onze favoriet is ook al bijna antiek, maar wat recenter; deze historische speech van Churchill: