De impact van verhullende taal

Al jaren ergert Speak to Inspire oprichter Huib Hudig zich eraan dat er zo weinig aandacht is voor het feit dat er in Nederland veel vrouwen en meisjes onvrijwillig in de prostitutie werken. En dat in een tijd waarin er (terecht) zoveel aandacht is voor de ondergeschikte positie van de vrouw.

Het is een heel ingewikkeld veld, de legale en illegale prostitutie die in vele vormen plaatsvindt. Er is een groep vrouwen die vrijwillig sekswerk verricht. Daar heb ik geen oordeel over. Het is belangrijk dat zij hun werk veilig kunnen doen en onder zo prettig mogelijke omstandigheden.

Maar de realiteit is dat er ook een grote groep vrouwen dit werk niet vrijwillig doet. Hoeveel precies dat weten we niet. Er zijn schattingen die variëren van 10% tot 90%, maar het is onmogelijk om aan objectieve cijfers te komen, simpelweg omdat de meeste van van deze vrouwen zich niet durven uit te spreken, of - misschien nog triester - zo gemanipuleerd zijn dat ze denken dat ze vrijwillig dit werk doen.

Er zijn genoeg cijfers waaruit blijkt dat er iets structureel mis is. Zo registreerde de Nationaal Rapporteur mensenhandel tussen 2010 en 2014 7000 slachtoffers mensenhandel, waarvan 68 procent in de seksindustrie.
Uit de mensenhandel zaak tegen Saban B. bleek dat hij met zijn bende tientallen vrouwen met grof geweld de legale prostitutie in dwong. Dat is geen incident, maar het topje van de ijsberg. Ik vind het moeilijk te verkroppen dat we hier als samenleving onze ogen voor sluiten en een romantisch beeld over prostitutie in stand houden.

Politici dragen hieraan bij door het te verzwijgen of te verbloemen. Burgemeester Halsema zegt dat ze een 'erotisch centrum' wil openen. ‘Een plek waar seksualiteit, erotiek, diversiteit en inclusiviteit wordt verwelkomd en gevierd.’ Terwijl natuurlijk een deel van de vrouwen in dat erotische centrum onvrijwillig het werk zal verrichten. Die beeldvorming doet geen recht aan het leed van deze vrouwen die dagelijks onder onze neus leven als moderne slaven.

Uiteraard moeten de vrijwillige sekswerkers hun werk kunnen doen, maar de meisjes en vrouwen die onvrijwillig in de prostitutie belanden verdienen veel meer steun en erkenning dan ze nu krijgen.

Huib schreef er een opinieartikel over in Trouw