Veel betere troonrede dan afgelopen jaren

Huib gaf in de Volkskrant zijn retorische analyse van de Troonrede. Wat viel op en wat was er anders in tegenstelling tot voorgaande jaren?