Uwe Majesteit, zo’n Troonrede kan wel wat concreter en simpeler

Huib Hudig schreef een opinieartikel voor de NRC over hoe de troonrede aansprekender en minder afstandelijk kan worden gemaakt.