The best compliment of her life

Een goed compliment is makkelijker gezegd dan gedaan.


Je moet het menen, dat staat buiten kijf. Maar het moet iets zijn wat de ander ook echt wíl zijn. Klinkt cryptisch?


Jack Nicholson laat zien hoe je een “tough crowd” met het juiste compliment verandert in een liefhebbend oor.