Presentatietraining en -coaching

Posts Tagged ‘zoom moeheid’

Hoe helpen we samen Zoom moeheid de wereld uit?

Zoom-moeheid zou zomaar het woord van 2020 kunnen worden. Want de afgelopen maanden zijn we er massaal achter gekomen: continu jezelf zien, geen lichaamstaal kunnen lezen, de aanblik van 25 verschillende kamers op je scherm… daar word je moe van.

“Maak het interactief!” is een veel geopperde oplossing. En terecht. Niet dat je daardoor ineens de lichaamstaal wel kunt lezen, maar het helpt ons basale verlangen naar verbinding en de behoefte gehoord te worden te lenigen.

Interactie kan dus zeker energie-verhogend werken. Mits het voor je publiek duidelijk is wat er precies gevraagd wordt en waarom. Geen interactie puur omdat het kan, maar omdat het bijdraagt aan je doel.

Waar kun je interactie voor inzetten?

Allereerst belangrijk te beseffen: in de eerste paar minuten zet je de toon van je meeting of presentatie. Betrek direct je publiek en je laat zien welke rol je hen toedicht.

Een mooie online opening is bijvoorbeeld het gebruik van een word cloud. Veel gratis apps hebben deze functionaliteit. Vraag mensen wat ze hopen te leren of tegen welk probleem ze aanlopen. Het meest genoemde woord komt het grootst in beeld. Een slimme manier om nog wat accenten te kunnen aanbrengen in je sessie. Deelnemers voelen dat ze ertoe doen en krijgen binding met het onderwerp.

De kop is eraf. Hoe verder? Zorg dat je elke 5 tot 10 minuten je publiek activeert. Bedenk daarbij goed wat je ermee wilt bereiken. Er zijn grofweg drie smaken:

 

1.Interactie om deelnemers te “resetten”

Deze “energizers” hebben geen ander doel dan even te ontspannen en het energiepeil op te krikken. Denk hierbij aan rek- en strekoefeningen, dance battles, pictionary, raad de plaat enzovoorts. Vooral voor lange meetings van groepen die elkaar kennen. Bij sessies met onbekenden is enige voorzichtigheid met dit soort ontsuffende intermezzo’s geboden.

2. Interactie om informatie helpen over te brengen.

Net als bij de word cloud is deze interactie bedoeld om je publiek binding te laten krijgen met je onderwerp. Bijvoorbeeld met tools als Kahoot en Mentimeter, waarin je kennis in polls en quizvorm kunt langs laten komen.

Mooi is ook de website Wheel of Names. Hierin kun je de namen van je deelnemers invoeren. Het kleurige wiel kiest na een slinger random een voornaam: die mag het antwoord op een vraag beantwoorden.

3. Interactie om informatie te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Deze vorm bestaat vaak uit uitgebreidere oefeningen en draait om zelf ervaren.

Dat kan door iemand plenair te vragen iets uit de eigen praktijk te delen of iets voor te doen, waar de rest op kan reflecteren. Nog krachtiger is iedereen de ervaring te geven. In veel apps kun je break-out rooms aanmaken, waar groepjes een opdracht kunnen uitvoeren of inzichten kunnen delen.

Een brainstorm in de chat is ook een leuke werkvorm. Neem hiervoor een heel heldere vraag waarop je korte antwoorden kunt ontvangen. Niet iedereen kan even snel typen.

Natuurlijk zijn er tal van mixvormen mogelijk. Onlangs kreeg ikzelf in een webinar de opdracht om in 5 minuten een kop thee te pakken en over een vraag na te denken. Het antwoord hierop mocht ik bij terugkomst in de chatfunctie van het kanaal delen.

En dan nog even over die 25 kamers: als we nou met elkaar afspreken dat iedereen voor een effen achtergrond gaat zitten… Samen helpen we Zoom moeheid de wereld uit!

Veel plezier!

Rutger Mollee